Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

PAMÁTNÍK SLEZSKÉHO ODBOJE na Ostré hůrce - postaven v roce 1929, na památku tří táborů lidu.

PAMÁTNÍK SLEZSKÉHO ODBOJE na Ostré hůrce - postaven v roce 1929, na památku tří táborů lidu.

Pamětní deska na rodném domě Antonína VAŠKA, slezský buditel a otec Petra Bezruče (asi v roce 1932 Maticí slezskou)

Pamětní deska na rodném domě Antonína VAŠKA, slezský buditel a otec Petra Bezruče (asi v roce 1932 Maticí slezskou)

Pomník Petra BEZRUČE v parku u nádraží z roku 1959.

Pomník Petra BEZRUČE v parku u nádraží z roku 1959.

Pomník Vladislava VANČURY, národní umělec a hájecký rodák. Pomník odhalen v roce 1972.

Pomník Vladislava VANČURY, národní umělec a hájecký rodák. Pomník odhalen v roce 1972.

Pamětní deska Vladislavu VANČUROVI na rodném domě v bývalém cukrovaru. Odhalena v roce 2007.

Pamětní deska Vladislavu VANČUROVI na rodném domě v bývalém cukrovaru. Odhalena v roce 2007.

Hrob rodiny VAŠKOVY z roku 1908.

Hrob rodiny VAŠKOVY z roku 1908.

Wondruškova hrobka z roku 1910 - dnes součást kolumbária na chabičovském hřbitově

Wondruškova hrobka z roku 1910 - dnes součást kolumbária na chabičovském hřbitově

Památník slezského skautingu - budován od roku 1971 jako reakce na zákaz junáckého hnutí. Ukládány epitafní desky zesnulých skautů, kteří se zasloužili o skauting v Opavském Slezsku (kopec Těškovice).

Památník slezského skautingu - budován od roku 1971 jako reakce na zákaz junáckého hnutí. Ukládány epitafní desky zesnulých skautů, kteří se zasloužili o skauting v Opavském Slezsku (kopec Těškovice).

Pohled zblízka na Památník slezského skautingu.

Pohled zblízka na Památník slezského skautingu.


Stránka

  • 1